Behoud 19e eeuwse wijken

In de jaren 70 van de vorige eeuw was het overgrote deel van de vooroorlogse particuliere woningen rondom de centra van de wat grotere steden in Nederland slooprijp. Na enige pogingen tot sloop-nieuwbouw en de overweldigende protesten hierop werd van hogerhand besloten de wijken op te knappen in plaats van te slopen. Er werden subsidies beschikbaar gesteldĀ  voor eigenaren van particuliere woningen om hen te stimuleren de woning op te knappen. Toch werd er weinig gebruik van gemaakt. Pas na het inrichten van bouwbureaus met bouwkundig projectleiders en door projectmatig per straat de renovatie samen met de eigenaren op te pakken ontstond er vooruitgang. Bijna alle wijken rondom de centra van de grote steden zijn hierdoor behouden gebleven. John en Steven hebben tussen 1983 en 2002 als projectleider in o.a. Arnhem, Utrecht en Nijmegen meegewerkt in de bouwbureaus. Alleen al in Utrecht zijn hierdoor meer dan 9.000 woningen samen met de eigenaren gerenoveerd.

In 1992 is een voorlichtingsfilm gemaakt voor eigenaren met als voorbeeld het project MPLindostraat in Utrecht.