Aanpak Vasco da Gama e.o.

De flat Vasco da Gama in Kanaaleiland in Utrecht is een VVE van 110 woningen van particuliere eigenaren met eronder een winkelcentrum. De flat uit de jaren 60 is verouderd en er zijn problemen in de openbare ruimte. Hangjongeren, racen op het binnenterrein, huizenhoge stapels afval van winkeliers tegen de achtergevel en hiermee brandgevaar en overlast van muizen en ratten, lawaai- verkeersoverlast aan de voorzijde. De gemeente Utrecht heeft z’n handen vol aan doorlopend handhaven wat dan even effect heeft maar de problemen niet oplost. John en Steven zijn door de afdeling Handhaving van de gemeente gevraagd te kijken naar een structurele oplossing van de problemen. John heeft hiervoor de VVE benaderd om samen met hen de mogelijkheden van een upgrade van de flat te onderzoeken, zowel technisch als op het gebied van energie en duurzaamheid. Hier is in samenwerking met het VVE-bestuur een plan uit voortgekomen wat nu aan de VVE leden wordt voorgelegd. Steven heeft in het wijkteam samen met de VVE en de verschillende betrokken diensten van de gemeente (o.a. wijkburo, wijkagent, verkeer, economie, gemeente reiniging) oplossingsvoorstellen bedacht en in beeld gebracht (3D). Enkele voorstellen zijn al uitgevoerd (geen racen en hangjongeren meer door plaatsen van paaltjes, vermindering afval door overleg met winkeliers en reinigingsdienst, afsluiten binnenterrein d.m.v. hek met pasjes) andere voorstellen liggen op tafel bij de gemeente ( herinrichting openbare ruimte, aanpassing verkeersafwikkeling). Door het organiseren van de samenwerking van alle betrokkenen, door gelijktijdig de flat een upgrade te geven en de problemen in de buitenruimte op te lossen ontstaat er een positieve vibe in de buurt. En de gemeente bespaart kosten door niet steeds te hoeven handhaven. Een win-win-win situatie!

voorstel herindeling zijstrook