Ondersteuning Overvecht Noord gasvrij in 2030

Voor de wijk Overvecht-Noord in Utrecht wordt ingezet op gasvrij in 2030. Hiervoor zijn vanuit de gemeente verschillende initiatieven gestart. In opdracht van de gemeente Utrecht ondersteunen John en Steven deze initiatieven waar mogelijk, bijvoorbeeld door het in beeld brengen van alle VVE’s en het informeren van VVE’s over de mogelijkheden. Maar ook door het inzichtelijk maken van de grondgebonden woningen. Welke typen zijn er, wat zijn de bouwjaren en daarmee: wat is het energiebeheer van de originele woningen. Door het maken van 3d overzichtsprenten en 3d verbeelding van de typen wordt het voor bewoners en projectleiders makkelijker grip te krijgen op de immense taak die er ligt.