Rosandestroom

Rosandestroom

Een groep woonbootbewoners in de Rosandepolder in Arnhem wil meer duurzame en onafhankelijke oplossingen voor het energieverbruik van hun woonboten. Met de initiatiefnemers hebben we een aantal activiteiten opgetuigd die aansluiten bij de cultuur in de buurt. Deze activiteiten zorgen ervoor dat er leven in de brouwerij komt, bewoners nieuwsgierig worden en met elkaar in gesprek gaan. Er ontstaat energie in het proces.

Initiatief: Visie en plan van aanpak participatieproces

Samen met de initiatiefnemers, dat zijn bewoners van de Rosandepolder, hebben we een aantal ludieke acties bedacht om de andere bewoners mee te nemen in dit proces. Deze acties hebben we beschreven in een plan van aanpak waarmee we subsidie hebben ontvangen vanuit het Aanjaagfonds van de gemeente Arnhem.

Het project hebben we geintroduceerd tijdens de jaarlijkse ‘Drijf-In Bioscoop’. Het pontje van Driel, die volledig op zonne-energie vaart, hebben we gebruikt als ‘drijvend energieloket’ waarop bewoners kennis konden maken met het project en in gesprek gingen over duurzame energie.

Het drijvend energieloket tijdens de Drijf-In Bioscoop

Ontdekken: menukaart duurzame maatregelen woonboten

Voor het bewustmaken van bewoners van de mogelijkheden en tegelijkertijd een inventarisatie te maken is er een menukaart ontwikkeld. Deze menukaart geeft een overzicht van de mogelijkheden en bewoners kunnen hierop aangeven wat ze al gedaan hebben, wat ze graag zouden willen realiseren voor hun woonboot en waar zij kansen zien om samen te werken.

Menukaart duurzame maatregelen woonboten

Ontdekken: warmtescanvaart

Met een warmtecamera zijn we met bewoners in een bootje gestapt en hebben we opnames gemaakt van het warmtebeeld van de woonboten. Dit gaf niet alleen inzicht voor de bewoners van hoe het met de isolatie van hun woonboot is gesteld maar het zorgde ook voor reuring en zichtbaarheid van het project.

Warmtebeeld woonboot

Dromen: energiecafe’s

De mogelijkheden en ideeën die de menukaart opwekt worden besproken in energiecafe’s waarbij de bewoners samenkomen. Tijdens de energiecafe’s vullen de ideeën van bewoners elkaar aan en ontstaat er een beeld van hoe een verduurzaamde Rosandepolder eruit kan zien.

Energiecafe

Ontwerpen: windmolens, zonnefolie en een watermolen

In de ontwerpfase worden de ideeën uitgewerkt en concreet gemaakt op het gebied van techniek, financiering en organisatie. Voor de Rosandepolder zijn dit een of meerdere, grote of kleine, windmolens, toepassing van zonnefolie op daken van woonboten en op een autobedrijf in de omgeving en het plaatsen van een watermolen in de Slijpbeek. Deze ideeën zijn allemaal door bewoners aangedragen. Om enkele zaken te testen wordt er gezamenlijk door bewoners een testvlot gebouwd waarop maatregelen uitgeprobeerd gaan worden.

Aan de slag: Coöperatie en realisatie

Voor het realiseren en beheren van de duurzame maatregelen wordt een coöperatie opgericht waarin de bewoners deelnemen. Voor bewoners met een dunne portemonnee wordt er een fonds opgericht zodat zij toch mee kunnen doen.

Tijdens de realisatiefase worden maatregelen niet alleen door leveranciers gerealiseerd maar wordt er ook veel door bewoners zelf gedaan, wat zorgt voor meer verbinding en verantwoordelijkheidsgevoel in de buurt. Een beheersorganisatie zoals een (al dan niet bestaande) stichting of coöperatie zorgt ervoor dat het een blijvende verandering is.

Continuiteit: nieuwsbrieven en platform

Via maandelijkse nieuwsbrieven, gewoon in de brievenbus, wordt iedereen op de hoogte gehouden. Een online platform zorgt ervoor dat het gesprek tussen bewoners ook buiten de energiecafe’s om op gang blijft.